ETC - Výrobce obtisk na porcelán, keramiku, smalt a sklo
Certfikat ISO
  • Flaga Polski - wersja polska
  • Flaga Wielkiej Brytanii - wersja angielska
  • Flaga Niemiec - wersja niemiecka
  • Flaga Austrii - wersja austriacka
  • Flaga Francji - wersja francuska
  • Flaga Włoch - wersja włoska
  • Flaga Hiszpanii - wersja hiszpańska
  • Flaga Rosji - wersja rosyjska
  • Flaga Czech - wersja czeska

ETC sp. z o.o.

O nás | ETC sp. z o.o.


O nás

Společnost byla založena v roce 1991, ETC sp. z o.o. a je to důvěryhodný partner a spolehlivý výrobce. Svůj image vděčíme týmu, který se skládá z kompetentních, zaangažovaných a ambiciózních lidí a jsou to lidé, kteří společně s námi tvoří naši organizaci.

Systematické investice do lidí, řídící informační systémy, dokonalé technické a technologické zázemí, to vše stanoví a je klíčem ke spokojenosti mnoha tisíc zákazníků, odběratelů našich produktů a služeb.

Snažíme se zajistit, aby naše organizace poskytovala všem zákazníkům a partnerům mnoho výhod v rámci spolupráce s námi a měla pocit bezpečí a spolehlivosti.

Tiskneme vysoce kvalitní sítotisk obtisků na skleněné substráty, keramické a smaltové.

Zajišťujeme bází svých projektů zahrnující několik tisíc vzorů reprezentujících různé trendy současného designu.

Připravujeme dekorace na základě nejnovějších hardwarových a softwarových řešení, včetně vizualizace projektů na produktech zákazníka.

Vyrábíme obtisky na moderních tiskových linkách, vybavených ve válcové sítotiskové automaty v plné klimatizaci.

Používáme nejlepší materiály evropských společností

Vyrábíme obtisky na základě netradičních dekorativních materiálů, jako jsou: drahé kovy, reliéfní barvy, metalíza, matt a jiní.

Naše strategie je úzce spojena se zavedeným a udržováním Systémem Řízení Kvalitou na základě normy EN ISO 9001:2008

Naše hodnoty

Důvěryhodnost. Otevřenost vůči změnám. Kompetence.
Nahoru